Roser

SÅDAN FÅR DU FLOTTE ROSER
JORDEN:
skal være varm, mindst 7 gr. og porøs, dyb lerblandet muldjord med god gennemluftning giver en god vandholdende evne, uden at den forbliver langvarig våd hvis der kommer kraftig regn. Lidt tung og lerholdig jord er bedre end en let og sandholdig.
Altså alsidigt sammensat med meget organisk materiale. tørvemuld, kompostjord, naturgødning, og findelt ler og benmel.
GØDNING:
Der bruges ca. 40 kg formuldet ko- eller hestegødning til 10 m2. Gødningen blandes godt med de øvrige komponenter i plantearealet. Gødningen må ikke lægges i bunden af bedet eller i plantehullets bund, hvilket man ofte ser anbefalet i lidt ældre litteratur!
Jorden skal graves godt igennem, når alle komponenter er tilført, der fordeles og nedfældes ca. 1 kg benmel pr. 10 m2 i det øverste jordlag.Er det sandjord fordeles ca. 1 kg granuleret ler i hvert plantehul.
Hvis jorden er kemisk sur, skal der også tilføres kalk.
TIDSPUNKT:
Barrodede roser kan plantes forår eller efterår, helst mens roserne er i hvile.
Læg mærke til når du køber roser, at mange barrodede roser er lige pottet op inden de sættes til salg, og kan derved forveksles med containerroser, pottedyrkede roser er langt at foretrække
Ved at vende potten på hovedet, og forsigtigt fjerne potten skal du kunne se rodnettet, der skal være fint lysebrunt med hvide spidser. Er der ingen rødder synlige er det sikkert en barrodet rose der lige er pottet op.Barrodede roser er langt billigere end pottedyrkede roser.
Om foråret må du vente med at plante, til frosten har forladt jorden, og jorden er bekvem at arbejde i. Jo tidligere du kan plante om foråret, desto bedre. Pottedyrkede roser kan plantes i hele vækstperioden. Undgå dog ekstremt varme dage.
DYBDE:
Rodægte roser og opstammede roser skal plantes i samme dybde eller måske gerne lidt dybere, end de voksede i på planteskolen. Alle okulerede roser skal plantes, så okulationsstedet kommer mindst 8 – 12 cm under jordoverfladen. De frostfølsomme rosentyper skal plantes dybere.
PLANTEHULLET:
Størrelsen på plantehullet skal være tilstrækkeligt dybt og bredt, så plantens rødder ikke bliver bøjet eller klemt sammen ved plantningen. Ellers ca. 60 x60 cm alt efter rosens størrelse. Rødderne bredes så meget ud som muligt uden at beskadige dem.
BESKÆRING:
Det er en god ide altid at beskære nyplantede roser relativt hårdt i de første par år, så rosen derved bliver rigt forgrenet fra basis. Der skal altid beskæres , så det øverste siddende øje vender udad. Beskæringen afpasses efter rosens vækstform.
Som regel beskæres buketrosers grene til 10-15 cm længde, buskrosernes til 15-20 cm og klatrerosernes grene til ca. 30 cm.
VANDING:
Der skal vandes rigeligt i de første uger efter plantningen og selvfølgelig i tørre perioder, men dog ikke så meget, at jorden konstant er våd. Vand om morgenen eller i løbet af formiddagen, Planterne må ikke være våde om aftenen, hvis det kan lade sig gøre, vi bestemmer jo ikke hvad der kommer ned fra oven, men våde planter og blade angribes lettere af svampesygdomme.

Comments are closed.