Vinter

Vinter i Haven

Buske og træer
Vinranker
Roser
Klematis
Hortensia
Blomsterløg
Diverse

Buske og Træer
Beskær buske og træer i senvinter eller det tidlige forår. Forsøg har vist, at beskæring om sommeren eller om efteråret har vist at det giver mindre belastning af planternes organisme, så sårene læges hurtigere.
Du kan altså tynde ud i de fleste hårdføre træet og buske samt klippe hække med et lige så godt resultat om efteråret som om vinteren eller i det tidlige forår.
Løn, Birk og alle stenfrugter som Kirsebær, Blomme, Fersken beskæres straks efter frugthøst. Aldrig om foråret.
Der er altså ingen grund til at vente hvis du har bedre tid nu.
Når tæer og buske angribes af skader og dygdomme skal de skadede dele altid fjernes hurtigst mulig. det gælder både tørre og knækkede grene, jo hurtigere de fjernes desto hurtigere læges skaderne og mindsker risikoen for råd.
Monilia er en svamp og truer al frugt, angriber bl. a. blommer og kirsebærs skudspidser og blomster der bliver brune i forsommeren, en sygdom der straks bør bekæmpes ved at afklippe angrebne grene
Frugttræskræft, der viser sig som store knolde på grenene, viser sig oftest på æble, skal også fjernes så snart de opdages.
Efteråret er den bedste tid at plante frugttræer, buske, hæk, og det er ofte de bedste barrodsplanter man får om efteråret.

Vinranker
beskæres i det sene efterår eller tidligt vinter, men venter man med beskæring til marts mindskes risikoen for frostskader på nyvækst.
Der er flere måder at beskære på (sporebeskæring og løberbeskæring) det anbefales at se i en havebog hvordan, da det er svært at forklare uden illustration.

Roser
angribes ofte af rust og andre svampesygdomme, og disse skal også klippes om efteråret, og afklippet og nedfaldne blade samles sammen og brændes,eller afleveres på genbrugspladsen. Dæk omkring roserne med luftigt afklip, granris dækbark og hyp lidt jord over.
Du kan plante barrodede roser sålænge du kan komme i jorden for frosten.
Efteråret er iøvrigt den bedste tid at plante barrodsroser.

Klematis
Se under Klematis

Hortensia
findes i mange sorter, blå og rosa. Hvilken farve hortensiaerne får afhænger meget af jordens surhedsgrad. I jord som er meget kemisk sur, bliver de blå, ellers er det mest i de rosa farver. Man kan hjælpe den blå farve på vej ved at plante i ren spagnum og udstrø aluminiumssulfat, 1 gr. pr. kvadratmeter i efteråret og igen om foråret.
Hortensia blomstre på fjorgamle skud, så hvis man klipper den ned til jordoverfladen, som det anbefales en gang imellem, eller hvis de fryser tilbage, så skyder de med friske grene og blade men blomstringen udebliver efterfølgende sommer.
Skær grenene ned til en levende knop så højt som muligt og disse vil så give blomster næste sommer.
Gamle og svage grene fjernes helt.

Blomsterløg
Der kan stadig lægges blomsterløg, de kan lægges helt til man ikke kan komme i jorden på grund af frost,lægger man løg i græsplænen ville jeg begrænse det til krokus, erantis,dorothealilje og vintergæk da disse blomstre tidligt og græsplænen kan godt vente med at blive slået til disse er afblomstret.

Diverse

Vinterdæk
Inden frosten sætter kraftigt ind skal der vinterdækkes med tørt og luftigt materiale, løv, halm, træflis, småkviste og andet sundt afklip og har du adgang til gran (Nordman, Rødgran, Cypres) er dette fortrinligt dækkemateriale.
Rhododendron og Azalea vil meget gerne have et dække af grannåle

Planlæg
De næste måneder, mens haven delvis ligger i hvile, kan bruges til at planlægge ændringer og tiltag til kommende sæson. Lav skitser og bestem hvilke planter og frø der skal indkøbes, så det er klar når foråret kommer.
Rengør
Fuglekasserne kan også rengøres, og måske skal der laves et par mere til forårets invasion af småfugle.

Comments are closed.